Політика конфіденційності

Залишаючи дані на

цьому сайті та інфор

маційних ресурсах за посиланнями:

https://www.facebook.com/shop.fresh.net.ua/

https://www.instagram.com/freshome2018/

(далі - ІР),

Ви погоджуєтесь з

Політикою

конфіденційності та

захисту інформації,

прописаною нижче.

Захист даних

Адміністрація ІР не

може передавати або

приховувати інформацію, надану користу

вачем (далі - Користувач) під час реєстрації та вико

ристання функцій ІР

третім особам, крім

випадків, описаних законодавством

країни, на території

якої користувач

веде свою діяльність.

Отримання 
персональної 
інформації

Для комунікації на 
ІР користувач має внести деяку 
персональну 
інформацію. Для 
перевірки наданих даних ІР залишає за собою право 
вимагати доказу 
ідентичності в 
онлайн або 
офлайн режимах.
Використання 
персональної 
інформації
ІР використовує 
особисту інформа
цію Користувача 
для 
обслуговування та покращення якості наданих послуг. 
Частина 
персональної 
інформації може 
бути надана банку або платіжній 
системі, якщо 
надання цієї інформації обумовлено процедурою 
переказу коштів 
платіжною 
системою, 
послугами якої 
Користувач бажає скористатися. ІР 
докладає всіх 
зусиль для 
збереження в 
збереженні 
особистих даних 
Користувача. 
Особиста інформація може бути 
розкрита у 
випадках, 
описаних 
законодавством, або коли
адміністрація 
визнає такі дії 
необхідними для дотримання 
юридичної 
процедури, 
судового 
розпорядження 
або легального 
процесу 
необхідного для 
роботи 
Користувача з ІР.
 В інших випадках, за жодних умов,
 інформація, яку
 Користувач 
передає ІР, 
не буде розкрита 
третім особам.
Комунікація
Після того як
 Користувач 
залишив дані, 
він отримує 
повідомлення, що підтверджує його успішну реєстрацію. Користувач має 
право будь-якої 
миті припинити 
отримання 
інформаційних бюлетенів 
скориставшись відповідним сервісом в ІР.
Посилання
На ІР можуть 
містити посилання на інші сайти. ІР не несе 
відповідальності за зміст, якість та 
політику безпеки
 цих сайтів.
Ця заява про 
конфіденційність
 стосується лише 
інформації, 
розміщеної 
безпосередньо на
 ІР.
Безпека
ІР забезпечує 
безпеку облікового запису 
Користувача від 
несанкціонованого доступу.